ЕЛЕКТРОЖЕНИ

Показване на 17–19 от 19 резултата


Електроженът е апарат за заваряване на метали и незаменим помощник, на всеки майстор. Най-често се използва:
● В строителството;
● В монтажни дейности;
● В изработка или поправка на метални изделия;
● В автотенекеджийски услуги;
● При съединяване на тръби и тръбни инсталации;

Видове заваряване и характеристики
Има над 30 вида заваръчни метода, но масово използват основно три типа заваряване:
1) РЕД - Ръчно дъгово заваряване с електроди
Това е най-масово изпозползвания днес. Ръчно дъговото заваряване с електроди се базира на генерирането на електрическа дъга между електрода и металните частите. Така създадената електрическата дъга между електродите и металните части ги нагрява до определената температура на топене, което води до взаимната им дифузия. Ръчното дъгово заваряване се използва при изграждането на метални конструкции при заваряване на стомана, желязо, чугун и цветни метали.
2) MIG/MAG - Заваряване в газова среда
При заваряването с инертен газ (MIG) и заваряването с Metal Active Gas (MAG) се изпозлва топлина, създадена от електрическа дъга с постоянен ток, между консумативен телен електрод и детайла, който трябва да бъде заварен. При MIG заваряването се използват само инертни газове или газови смеси, като най-използваните са аргон или хелий. При MAG заваряването се използват активни газови смеси като аргон, въглероден диоксид и кислород. Заваряване в газова среда MIG/MAG се използва за заваряване на алуминий или цветни метали.
3) ВИГ - Заваряване с волфрамов инертен газ
Този вид заваряване е най-прецизния от трите вида, но и най-труден и се изисква да имате богат опит в работата с електрожени. При заваряване се подават нетопим волфрамов електрод и инертен газ като хелий или аргон. При реакцията инертният газ създава налягане и измества въздуха, за да не се появят окислителни процеси или азотиране. Добавъчният материал се подава ръчно или с устройство. Този заваръчен процес се използва, когато трябва да бъдат извършени фини, висококачествени заварки и може да се използва при почти всички видове дебелини на металите.

електрожен инверторен електрожен

Видове електрожени и харектеристики
На нашия пазар са се обособили два вида електрожени - обикновен електрожен и инверторен електрожен. Обикновените електрожени се използват масово, но се забелязва тенденция към смяна на поколенията и преминаване към работа с инверторен електрожен, заради комппактните им размери, високото КПД, заваряват почти всички видове метал и са много удобни при монтажни заварки. В сравнение с обикновенните апарати за заваряване, инверторните електрожени използват по-усъвършенствана технология на работа, която замества стандартните токоизправители.
Call Now Button